Jdi na obsah Jdi na menu
 


USTÁJENÍ KOZ A OVCÍ V EKO ZEMĚDĚLSTVÍ

ekologický chov ovcí a koz ve světě

 • Obrazekna světě je chováno okolo 1,034 miliardy ovcí, a to ve 783 plemenech,
 • na světě je chováno okolo  0,75 miliardy koz, ve 313 plemenech,
 • ovce a koza jsou chovány velmi často v chudých a rozvojových zemích,
 • koza a ovce jsou zvířaty mnoha náboženství, proto jsou rozšířeny po celém světě,
 • produkce mléka, masa, kůží, obětní zvíře

ekologický chov ovcí a koz v EU (zdoje FAO)

 • v EU chováno okolo 2 mil. ovcí, z tohoto počtu je nejvíce zvířat chováno ve Velké Británii - 35 %, Itálie - 21 %, Německo - 11 %.
 • v Eu je chováno okolo 380 tis. koz, z tohoto počtu je nejvíce zvířat chováno v Řecku - 49 % a Itálii - 26 %.
 • z celkové počtu chovaných malých přežvýkavců v jednotlivých státech jich největší podíl v režimu eko je chován v Dánsku - 14 %, Německu - 11 %, Švédsku - 10 %.

 základní body odchovu kůzlat a jehňat

 • Obrazekjehňatům a kůzlatům je nutné do 6 hodin po narození poskytnout dostatek kvalitního mleziva, které by měla mláďata přijmout nejlépe přirozeným sáním, v ostantích případech umělým napájením (láhve, sondy)
 • mlezivo a mléko by mělo být přijímáno sáním nejlépe od vlastní matky v ostatních případech z jiného zdroje (pokud nejsou matkou kojena),
 • přirozené sání mléka je prioritou odchovu mláďat (kontrola příjmu mléka je pravidelným vážením),
 • mléčná výživa musí být kůzlatům a jehňatům zajištěna po dobu minimálně 45 dnů,
 • seno by mělo být předkládáno již od prvního týdně věku,
 • výživa musí odpovídat věku, hmotnosti a fyziologii mláděte,
 • jehňata ani kůzlata nesmí být uvázaná,
 • podestýlka musí být hygienicky nezávadná, suchá a v dostatečném množství,
 • kontrola zdravotního stavu - min. 2x denně a to v době krmení, napájení,
 • vodu je vhodné předkládat již od prvních dnů života,
 • Jehňatům a kůzlatům musí být poskytnuta minimální VNITŘNÍ plocha – stáj  = 0,35 m2/ks
 • Jehňatům a kůzlatům musí být poskytnuta minimální VENKOVNÍ plocha - výběh = 0,5 m2/ks 

 ustájení ovcí a koz v ekologickém zemědělství

 • Obrazekustájení není odlišné od ustájení zvířat v konvenčních systémech,
 • stáje (kozlíny, ovčíny) x přístřeškové stáje
 • stáje zateplené x nezateplené - nezateplené stavby jsou z pohledu současných poznatků preferovány,
 • perspektivním systémem samozřejmě však s ohledem na plemeno a jeho adaptabilitu (u ovcí) jsou tzv. nestájové chovy - s využitím lehkých přístřešků, např. "plachťáků",
 • rozdílné možnosti v ustájeních a technologiích jsou v malochovech a velkochovech - cílem by mělo být zajištění komfortního ustájení,
 • u stájí pro ovce a kozy jsou nejrozšířenějším systémem - stáje jednoprostorové (vnitřní plocha stáje je dále rozdělována na funkční celky v závislosti na období např. přenosnými kotcovými zábranami), nebo dvouprostorové stáje - středová část je tvořena průjezdným krmištěm (levá a pravá poloviny stáje jsou ustajovacími jednotkami),
 • v malochovech se uplatňují různě veliké kotce, v chovu koz většinou ustájení po malých skupinkách,
 • v chovu koz lze využít tzv. etážového ustájení - koza je zvířetem, které rádo šplhá do výšek,
 • ustájení plemeníků - indiviudálně, skupinově - s ohledem na management farmy či chovu,
 • individuální boxy a skupinové boxy - rozšířené v chovu koz,
 • skupinové kotcové ustájení - rozšířené v chovu ovcí,
 • nejrozšířenější je hluboká podestýlka, vysoké stlané lože,
 • v ekologických chovech nelze chovaz kozy a ovce v bezstelivových systémech,
 • minimální VNITŘNÍ PLOCHA stáje na ovci či kozu - 1,5 m2/ks
 • minimální VENKOVNÍ PLOCHA  na ovci a kozu - 2,5 m2/ks

ustájení koz s kůzlaty, ovcí s jehňaty

 • Obrazekporod a doba kojení je většinou intimní záležitostí s cílem tvoření se intenzivní vazby mezi matkou a mládětem,
 • vhodné jsou proto individuální ohrádky - chouly, kam jsou umístěny zejména bahnice po porodu se svými s jehňaty,
 • plocha choulu je min. 1,5 m2,
 • délka setrvání v individuálním kotci / choulu - max. do 5 dnů,
 • je preferováno společné ustájení matek s mláďaty,
 • legislativní předpisy nespecifikují plochu pro ovci s jehňaty ani pro kozu s kůzlaty, proto vycházíme z doporučení pro konvenční chovy, tj. pro bahnici do odstavu s 2 jehňaty - min. 2 m2, pro kozu s 2 kůzlaty - min. 2,5 m2,
 • jehňata, kůzlata do 1 roku věku - 0,8 m2/ks.

ustájení kozlů a beranů

 • Obrazekberani a kozli by měli být ustájení mimo stádo (společné ustájení pouze v připouštěcím období, kdy pach samce plemenice stimuluje),
 • z hlediska ustajovacích kapacit je volen buď systém individuálního nebo skupinového ustájení,
 • eko legislativa podmínky ustájení plemeníků nepopisuje, proto vycházíme z předpisů pro konvenční zemědělství, kde plocha na individuálně ustájeného berana nebo kozla je min. 4 m2/ks, v případě skupinového ustájení je minimální plocha 3 m2/ks.

napájení zvířat

 • Obrazeknapájení je závislé na způsobu chovu a možnostech chovatele,
 • všechny kategorie přežvýkavců musí mít neomezený přístup k vodě,
 • kvalita napájecí vody - pitná voda, hygienicky nezávadná, nutné pravidelné kontroly kvality vody něklikrát do orka při využívání vlastního zdroje,
 • orientační spotřeba vody - koza 6 až 10 litrů na kus a den, u ovce 5 až 8 litrů na kus a den s tím, že např. v případě tepeleného stresu nebo při vysoké mléčné užitkovosti se může spotřeba vyšplhat až ke 20 litrům,
 • je nutné zabránit znečištění a zakálení napajedel - vhodná výška je u dospělých koz 700 mm, u ovcí 500 mm,
 • pravidlené čištění (mechanická očista, desinfekce) a kontrola funkčnosti napajedel,
 • velké hygienické riziko představují míčové napaječky - nutná velmi častá kontrola a dokonalá hygiena,
 • zejména u nezateplených stájí je vhodné vybírat do stájí temperovaná napajedla, 

technologická zařízení stájí a jejich rozměrové parametry viz odkaz.

 

 pastviny

 • Obrazek maximální zatížení pastviny - bahnice, kozy - max. zatížení 170 kg N na rok, což odpovídá zatížení 13,3 ovce a kozy,
 • elektrické ohradníky musí být pro zvířata bezpečné a nesmí je zraňovat,
 • v případě působení plemeníka ve stádě je vhodné opatřit pastviny výstražnou tabulí,
 • k oplocení se nesmí použít ostnatý drát,
 • pastviny a výběhy musí zamezit svévolnému úniku zvířat,
 • setrvání zvířat na jednom místě pastviny - max. 3 - 4 dny z hlediska zoohygieny - infekční tlak, reinfekce,
 • kozy nejsou typickým pastevním zívřetem, zajímají se solitérně o různé alternativní zdroje potravy - keře, stromy apod.,

ukázky presentace - chov přežvýkavců v ekologickém zemědělství zemědělství - z pohledu welfare a technologií, kteoru jsem měl pro posluchače Eko zemědělství JČU v Českých Budějovicích

 

Obrazek

 

Obrazek

 

 

Obrazek

Obrazek

 

Obrazek

aj. Obrazek