Jdi na obsah Jdi na menu
 


PUBLIKACE

publikace Stanislav Staněk

2023

Moravkova, M.; Kostovova, I.; Kavanova, K.; Pechar, R.; Stanek, S.; Brychta, A.; Zeman, M.; Kubasova, T. Antibiotic Susceptibility, Resistance Gene Determinants and Corresponding Genomic Regions in Lactobacillus amylovorus Isolates Derived from Wild Boars and Domestic Pigs. Microorganisms 202311, 103. https://doi.org/10.3390/microorganisms11010103

2022

 

2021

ŠLOSÁRKOVÁ, S., PECHOVÁ, A., STANĚK, S., FLEISCHER, P., ZOUHAROVÁ, M., NEJEDLÁ, E. 2021. Microbial contamination of harvested colostrum on Czech dairy farms. Journal of Dairy Science, 104:11047-11058. 

https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(21)00719-0/fulltext 

 

STANĚK, S.  Management zdraví telat - zootechnický přístup k peůjmům. Náš chov. 12/2021. str. 52 - 54.

 

STANĚK, S. Efektivní odchov telat - VII. Způsoby krmení telat mléčnými nápoji. Informační servis pro chovatele hospodářských zvířat a producenty krmných směsí. 1/2021 str. 7 až 10.

 

STANĚK, S. Efektivní odchov telat - VIII. Hygiena přípravy a krmení mléčnými nápoji. Informační servis pro chovatele hospodářských zvířat a producenty krmných směsí. 1/2021 str. 11 až 15.

 

MORAVCSÍKOVÁ, A., ŠÁROVÁ, R., VALNÍČKOVÁ, B., PEŠKOVÁ, L., STANĚK, S. Změna chování a příjmu krmiva u telat jako signál blížícího se onemocnění. Náš chov 4/2021. str. 56 - 58.

 

ŠLOSÁRKOVÁ, S., STANĚK, S., FLEISCHER, P., MARKOVÁ, J. Řízení zdraví stáda ovcí, koz v zimním období s důrazem na riziko výskytu ketóz. Zpravodaj SCHOK 1/2021. str. 47 - 49.

 

STANĚK, S. Ekonomika výroby mléka v ČR v roce 2020.  Informační servis pro chovatele hospodářských zvířat a producenty krmných směsí. 2/2021 str. 6 až 9.

 

STANĚK, S. Efektivní odchov telat - IX. Úvod do problematiky rostlinné výživy telat.  Informační servis pro chovatele hospodářských zvířat a producenty krmných směsí. 2/2021 str. 20 až 23.

 

STANĚK, S. Intenzita mléčné výživy telat. Náš chov - příloha - Jak na správný odchov telat. 2021. 81 (8), str. 28-29

 

STANĚK, S. Způsoby krmení telat. Náš chov - příloha - Jak na správný odchov telat. 2021. 81 (8), str. 24-27

 

STANĚK, S. Mléčná výživa telat. Náš chov - příloha - Jak na správný odchov telat. 2021. 81 (8), str. 21-24

 

STANĚK, S. Mlezivová výživa telat. Náš chov - příloha - Jak na správný odchov telat. 2021. 81 (8), str. 18-21

 

 

2020

ŠÁROVÁ, R., VALNÍČKOVÁ, B., MORAVCSÍKOVÁ, Á., STANĚK, S., BARTOŠOVÁ, J. Základy etologie dojeného skotu pro chovatele. VÚŽV., v.v.i., ČTPZ. 2020. 77. str. ISBN 978-80-7403-244-8.

 

ŠÁROVÁ, R., MORAVCSÍKOVÁ, Á., VALNÍČKOVÁ, B., STANĚK, S., BARTOŠOVÁ, J. Moderní odchov telat dojeného skotu: využití sociálního prostředí. VÚŽV., v.v.i., ČTPZ. 2020. 53. str. ISBN 978-80-7403-242-4. 

 

STANĚK, S. Efektivní odchov telat – III. mléčné krmné směsi (úvod). Informační servis pro chovatele hospodářských zvířat a producenty krmných směsí. str. 10 až 12. 1/2020

 

STANĚK, S. Efektivní odchov telat – IV. příprava mléčné krmné směsi. Informační servis pro chovatele hospodářských zvířat a producenty krmných směsí. str. 13 až 15. 1/2020

 

STANĚK, S. Efektivní odchov telat – V. automatické krmné systémy. Informační servis pro chovatele hospodářských zvířat a producenty krmných směsí. str. 16 až 18. 1/2020

 

STANĚK, S. Ekonomika výroby mléka v ČR v roce 2019.  Informační servis pro chovatele hospodářských zvířat a producenty krmných směsí. str. 7 až 9. 2/2020

 

STANĚK, S. Efektivní odchov telat - VI. intenzita mléčné výživy telat. Informační servis pro chovatele hospodářských zvířat a producenty krmných směsí. str. 13 až 16. 2/2020

 

 

2019

 

ŠLOSÁRKOVÁ, S., NEDBALCOVÁ, K., BZDIL, J., FLEISCHER, P., ZOUHAROVÁ, M., STANĚK, S. KAŠNÁ, E., PECHOVÁ, A.. Antimicrobial Susceptibility of Streptococci Most Frequently Isolated from Czech Dairy Cows with Mastitis. Annals of Animal Science, 2019, 19, 679-694. ISSN 2300-8733. 2019

 

PECHOVÁ, A., ŠLOSÁRKOVÁ, S., STANĚK, S., NEJEDLÁ, E., FLEISCHER, P. Evaluation of colostrum quality in the Czech Republic using radial immunodiffusion and different types of refractometers. Veterinární medicína, 2019, 64, 51-59. ISSN 0375-8427. 2019.

 

ŠLOSÁRKOVÁ, S., BRZDIL, J., NEDBALCOVÁ, K., M., Jan, FLEISCHER, P. a STANĚK, S. New sequence type ST3756 of Staphylococcus aureus subspecies anaerobius as the causative agent of abscessing lymphadenitis in sheep. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 2019, 63, 112-116. ISSN 0147-9571. 2019

 

STANĚK, S., NEJEDLÁ, E., FLEISCHER, P., PECHOVÁ, A., ŠLOSÁRKOVÁ, S. Prevalence of failure of passive transfer of immunity in dairy calves in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, 67, 163-172. ISSN 1211-8516.

 

ZOUHAROVÁ, M., NEDBALCOVÁ, K., ŠLOSÁRKOVÁ, S., BZDIL, J., FLEISCHER, P., PECHOVÁ, A., KAŠNÁ, E., STANĚK, S. Rezistence k antimikrobikům u izolátů Streptococcus uberis z mastitid skotu. Náš chov 69 (9), 585-590

 

MORÁVKOVÁ, M., STANĚK, S., PECHAR, R. Využití probiotik u selat v době odstavu. Krmivářství 5 (5), 18-22.

 

STANĚK, S. Efektivní odchov telat – I. mlezivová výživa. Informační servis pro chovatele hospodářských zvířat a producenty krmných směsí. str. 16 až 19. 1/2019

 

STANĚK, S. Efektivní odchov telat – II. mléčná výživa (netržní mléko). Informační servis pro chovatele hospodářských zvířat a producenty krmných směsí. str. 13 až 15. 2/2019

 

KRUPOVÁ, Z., STANĚK, S. Ekonomika chovu ovcí a koz. Informační servis pro chovatele hospodářských zvířat a producenty krmných směsí. str. 24 až 25. 1/2019

 

ŠLOSÁRKOVÁ, S., FLEISCHER, P., STANĚK, S. Kokcidióza telat. Informační servis pro chovatele hospodářských zvířat a producenty krmných směsí. str. 28 až 30. 1/2019

 

 

2018

 

FLEISCHER, P., PECHOVÁ , A., STANĚK, S., NEJEDLÁ, E. a ŠLOSÁRKOVÁ, S.., 2018 Comparison of three refractometers in colostrum quality estimation. In Cattle Practice. Quedgeley: British Cattle Veterinary Association, s. 2. ISSN 2018

 

STANĚK, S., ŠLOSÁRKOVÁ, S. a LIPOVSKÝ, D. 2018 Deník nemocí a léčení. In 17.4.2018. Větrný Jeníkov: SCHHS, s. 1-23. ISSN  2018

 

FLEISCHER, P., PECHOVÁ, A., STANĚK, S., ZAVADILOVÁ, L. a ŠLOSÁRKOVÁ, S.. Elektronická evidence klinických mastitid a možnosti jejího využití. Náš chov, 2018, roč. 78(9), s. 40-45. ISSN 0027-8068.          2018

 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI, VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v.v.i. V BRNĚ a ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, A.S. HRADIŠTKO POD MEDNÍKEM. Evidence nemocí a léčení skotu v aplikaci deník nemocí a léčení. Autoři: STANĚK, S., ŠLOSÁRKOVÁ, S., FLEISCHER, P., PECHOVÁ, A., ZAVADILOVÁ, L., NEJEDLÁ, E., HÁJEK, M. a LIPOVSKÝ, D. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-197-7. 2018-10-26.       2018

 

KAŠNÁ, Eva, FLEISCHER, P., ZAVADILOVÁ, L., ŠLOSÁRKOVÁ, S., KRUPOVÁ, Z a STANĚK, S.., 2018 First national recording of health traits in dairy cows in the Czech Republic. In ICAR Technical Series no. 23: Cooperation, networking and global interactions in the animal production sector.. Rome, Italy: ICAR, s. 173-177. ISSN 1563-2504      2018

 

ŠLOSÁRKOVÁ, S., FLEISCHER, P. a STANĚK, S.. ICAR atlas zdraví paznehtů. Náš chov, 2018, roč. 78(1), s. 63-66. ISSN 0027-8068.  2018

 

STANĚK, S., ŠLOSÁRKOVÁ, S., ZOUHAROVÁ, M., FLEISCHER, P., NEJEDLÁ, E. a NEDBALCOVÁ, Kateřina., 2018 Microbial contamination of colostrum from Czech dairy herds. In Hungarian Veterinary Journal (Magyar Állatorvosok Lapja) 2018. 140 (Supplement I). Eger, Hungary: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., s. 177-178. ISSN            2018

 

NEJEDLÁ, E., STANĚK, S., ZOUHAROVÁ, M., FLEISCHER, P., NEDBALCOVÁ, K. a ŠLOSÁRKOVÁ, S.., 2018 Microbial Quality of Colostrum From Czech Dairy Herds. In Cattle Practice. : British Cattle Veterinary Association, s. 3. ISSN 2018

 

FLEISCHER, P., ŠLOSÁRKOVÁ, S., STANĚK, S., PECHOVÁ, A. a NEJEDLÁ, E.. Možnosti faremního monitorování kolostrální imunity telat pomocí univerzálního refraktometru. Veterinářství, 2018, roč. 68(1), s. 27-32. ISSN 0506-8231. 2018

 

STANĚK, S., ŠÁROVÁ, Radka, NEJEDLÁ, E., ŠLOSÁRKOVÁ, S. a DOLEŽAL, O. Survey of disbudding practice on Czech dairy farms. Journal of Dairy Science, 2018, 101, 830-839. ISSN 0022-0302.        2018

FLEISCHER, P., KAŠNÁ, Eva, ŠLOSÁRKOVÁ, S., ZAVADILOVÁ, Ludmila, STANĚK, S. a LIPOVSKÝ, David., 2018 Two years of the national collection of health disorders in Czech dairy cows. In Hungarian Veterinary Journal (Magyar Állatorvosok Lapja) 2018. 140 (Supplement I). Eger, Hungary: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., s. 274-275. ISSN       2018

 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v.v.i. V BRNĚ. Získávání kvalitního mleziva na farmě a jeho kontrola. Autoři: STANĚK, S., ŠLOSÁRKOVÁ, S., FLEISCHER, P., NEJEDLÁ, E., KREJČÍ, Josef a ZOUHAROVÁ, M.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-88233-49-7. 2018-12-07.

STANĚK, S. Koncept odchovu telat společnosti Mikrop. Informační servis pro chovatele hospodářských zvířat a producenty krmných směsí. str. 13 až 15. 2018

 

 

2017

STANĚK, S. 2017 Aktuální trendy v odchovu telat v období mléčné výživy. In VÚVeL FEST III - od výzkumu k praxi, zdraví a produkce v chovech hospodářských zvířat. Brno: VÚVeL, s. prezentace 1-10. ISSN 2017

 

STANĚK, S., ŠLOSÁRKOVÁ, S.,, NEJEDLÁ, E., FALDYNA, M., ŠÁROVÁ, R., KREJČÍ, J. a FLEISCHER, P. 2017 Evaluation of colostrum quality in Czech dairy herds. In EAAP – 68th Annual Meeting, Tallinn 2017. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, s. 263. ISSN  2017

ŠLOSÁRKOVÁ, S., FLEISCHER, P., STANĚK, S.. ICAR Atlas zdraví paznehtů. Veterinářství, 2017, roč. 67(12), s. 960-965. ISSN 0506-8231. 2017

 

STANĚK, S., ŠLOSÁRKOVÁ, S., FLEISCHER, P., NEJEDLÁ, E. a FALDYNA, Martin. Imunitní vybavenost telat kolostrálními protilátkami v tuzemských chovech dojnic. Náš chov, 2017, roč. 77(12), s. 17-20. ISSN 0027-8068. 2017

 

STANĚK, S. 2017 Imunologická a mikrobiologická kvalita mleziva a úroveň kolostrální imunity telat v chovech ČR. In Pořádání semináře. Krásná Hora nad Vltavou: Česká technologická platforma pro zemědělství, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 2017

 

STANĚK, S., ŠLOSÁRKOVÁ, S., PECHOVÁ, A, FLEISCHER, P., FALDYNA, M a NEJEDLÁ, E.. Imunologická kvalita mleziva v tuzemských chovech dojeného skotu. Náš chov, 2017, roč. 77(9), s. 76-78. ISSN 0027-8068.      2017

 

TOUŠOVÁ, R., DUCHÁČEK, J., STANĚK, S., PTÁČEK, M. STÁDNÍK, L., GAŠPARÍK, M., RYBA, O. Influence of Legs and Udder EVAluation on Longevity and Selected Milk Production Parameters in Czech Fleckvieh and Montbeliarde Cattle. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, 65, 1303-1308. ISSN 1211-8516. 2017

 

ŠLOSÁRKOVÁ, S., ,FLEISCHER, P., PECHOVÁ, A., HÁJEK, M., LIPOVSKÝ, D., ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, E. a STANĚK, S. 2017 Internationally Compatible On-Line Recording of Dairy Cattle Diseases and Treatments in the Czech Republic. In XVII. Middle European Buiatrics Congress. Štrbské Pleso - High Tatras: ECBHM, s. 142-143. ISSN            2017

 

ŠLOSÁRKOVÁ, S., FLEISCHER, P., PECHOVÁ, A., STANĚK, S. a NEJEDLÁ, E.. Kolostrální imunita telat v CR dle IgG (RID) a celkové bílkoviny stanovené i refraktometrem. Veterinářství, 2017, roč. 67(11), s. 883-889. ISSN 0506-8231.   2017

 

STANĚK, S. 2017 Kontrola kolostrální výživy. In Pořádání workshopu. Krásná Hora nad Vltavou: Česká technologická platforma pro zemědělství, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN            2017

 

ŠLOSÁRKOVÁ, S., STANĚK, S. 2017 Máme kolostrální výživu telat dojeného skotu skutečně v pořádku?. In VÚVeL FEST III - od výzkumu k praxi, zdraví a produkce v chovech hospodářských zvířat. Brno: VÚVeL, s. prezentace 1-11. ISSN   2017

 

ZOUHAROVÁ, M. a STANĚK, S. 2017 Mikrobiologická kvalita kolostra. In VÚVeL FEST III - od výzkumu k praxi, zdraví a produkce v chovech hospodářských zvířat. Brno: VÚVeL, s. prezentace 1-11. ISSN 2017

 

STANĚK, S., ŠLOSÁRKOVÁ, S., PECHOVÁ, A., FLEISCHER, P., ZOUHAROVÁ, M. a NEJEDLÁ, E.., 2017 Quality of Colostrum and Impacting Factors in the Dairy Cattle Herds in the Czech Republic. In XVII. Middle European Buiatrics Congress. Štrbské Pleso - High Tatras: ECBHM, s. 12. ISSN    2017

ŠLOSÁRKOVÁ, S., FLEISCHER, P., STANĚK, S. a PĚNKAVA, O., 2017 Relations Of Milk Fat Percentage And Fat-To-Protein Ratio Within 60 Days In Milk To Selected Claw Disorders In Holstein Cows. In Mobility, Health and Animal Welfare. Munich: Katholische Akademie München, s. 357-358. ISSN 2017

 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v.v.i., BRNO a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Rozšíření možností faremní kontroly úrovně kolostrální imunity telat. Autoři: ŠLOSÁRKOVÁ, S., STANĚK, S., FLEISCHER, P., PECHOVÁ, A. a NEJEDLÁ, E... Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-88233-10-7. 2017-11-30.  2017

 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ V BRNĚ.. Struktura, sestavení a udržování databáze onemocnění dojeného skotu v rámci kontroly užitkovosti. Autoři: ZAVADILOVÁ, L., BAUER, J., FLEISCHER, P., KRPÁLKOVÁ, L., KAŠNÁ, E., STANĚK, S. a ŠLOSÁRKOVÁ, S... Česká republika. Certifikovaná metodika 3837/2017 - ČPI. 2017-05-17.           2017

 

STANĚK, S., ŠLOSÁRKOVÁ, S., ZOUHAROVÁ, M., NEJEDLÁ, E., JIROUTOVÁ, P. a FLEISCHER, P.., 2017 The EVAluation of colostrum microbiological quality in Czech dairy herds. In XVII. Middle European Buiatrics Congress. Štrbské Pleso - High Tatras: ECBHM, s. 144. ISSN            2017

 

TOMENENDÁLOVÁ, J., ŠLOSÁRKOVÁ, S., FLEISCHER, P., STANĚK, S. a DOUBEK, Jaroslav., 2017 The relationship of energetic and mineral metabolism in dairy cows. In Animal Physiology. Stará Lesná, Slovakia: Institute of Animal Physiology;, s. 77. ISSN        2017

 

KAŠNÁ, E., FLEISCHER, P., ZAVADILOVÁ, L., ŠLOSÁRKOVÁ, S. a STANĚK, S. Vyhodnocení výskytu nejčastějších onemocnění a zdravotních poruch dojnic v ČR. Veterinářství, 2017, roč. 67(10), s. 799-805. ISSN 0506-8231.

 

2016

STANĚK, S. Četnost vyhrnování mrvy a kejdy ze stájí jako faktor eliminace macerace paznehtů. Náš chov, 2016, roč. 76(Příloha), s. 15-17. ISSN . 2016

 

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, A.S., VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI, VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ V BRNĚ a VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO.. Deník nemocí a léčení. Autoři: HÁJEK, M., HŘEBEN, F., LIPOVSKÝ, D., ZAVADILOVÁ, L., BAUER, J., FLEISCHER, P., KRPÁLKOVÁ, L., STANĚK, S., ŠLOSÁRKOVÁ, S., PECHOVÁ, A.. Česká republika. Software 16206. 2016-04-13. 2016

 

STANĚK, S., ŠLOSÁRKOVÁ, S. Koupele paznehtů. Náš chov, 2016, roč. 76(Příloha), s. 42-45. ISSN . 2016

 

STANĚK, S., ŠLOSÁRKOVÁ, S., ZOUHAROVÁ, M, NEJEDLÁ, E., FLEISCHER, P., FALDYNA, M.. Mikrobiologická kvalita mleziva v tuzemských chovech dojeného skotu. Náš chov, 2016, roč. 76(12), s. 26-27. ISSN .          2016

 

ŠLOSÁRKOVÁ, S., PECHOVÁ, A, FLEISCHER, P., STANĚK, S. Monitoring onemocnění dojeného skotu v České republice. Veterinářství, 2016, roč. 66(11), s. 859-866. ISSN 0506-8231.    2016

 

STANĚK, S.. Na co nezapomínat při projektování. Náš chov, 2016, roč. 76(Příloha), s. 14. ISSN . 2016

 

ZAVADILOVÁ, L., STANĚK, S., KAŠNÁ, E., ŠLOSÁRKOVÁ, S., FLEISCHER, P., HŘEBEN, F a HÁJEK, Michal, 2016 Plošný systém sběru dat o nemocech a léčení skotu a jeho využití v managementu stáda. In Farmářský den, Velká Chyška. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 19-21. ISSN         2016

 

STANĚK, S.Pohybové chodby ve stájích a mimo ně. Náš chov, 2016, roč. 76(Příloha), s. 8-10. ISSN . 2016

 

STANĚK, S., ŠLOSÁRKOVÁ, S. a FLEISCHER, P.. Použití refraktometrů v odchovu telat II - hodnocení imunitní vybavenosti telat. Náš chov, 2016, roč. 76(1), s. 22-24. ISSN . 2016

 

STANĚK, S., a ŠLOSÁRKOVÁ, S.., 2016 Zásady správného odchovu telat. In Den otevřených dveří. Havlíčkova Borová: Havlíčkova Borová zemědělská a.s., s. 1-29. ISSN   2016

 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v.v.i., BRNO, VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO.. Zdravotní klíč strukturovaný k vedení databáze nemocí dojeného skotu. Autoři: ŠLOSÁRKOVÁ, S., FLEISCHER, P., PECHOVÁ, A., STANĚK, S., SKŘIVÁNEK, M., ZAVADILOVÁ, L., BAUER, J. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-86895-86-4. 2016-12-21.

 

2015

DOLEŽAL, O., STANĚK, S. Chov dojeného skotu - technologie, technika, management. Praha: Profi Press s.r.o., 2015, 243 s. ISBN 978-80-86726-70-0, 2015.

 

STANĚK, S. 2015 Chov dojeného skotu aneb Co se do knihy nevešlo. In Farmářský den ve Velké Chyšce. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 23-25. ISSN 2015

 

MALÁ, G., NOVÁK, P., JIROUTOVÁ, P., KNÍŽEK, J., STANĚK, S., PROCHÁZKA, D., SLAVÍKOVÁ, M. 2015 Does the Use of Floor Gratings in Calf Hutches Impact on the Level of Welfare During Milking Period?. In XVII International Congress on Animal Hygiene 2015. Košice: University of Veterinary Medicine and Pharmacy, s. 384-386. ISSN 978-80-8077-462-2 2015

 

STANĚK, S. 2015 Možnosti zlepšení mlezivové výživy u telat v praxi. In Pracovní seminář pro chovatele dojeného skotu. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 2-24. ISSN 2015

 

STANĚK, S., ŠLOSÁRKOVÁ, S., FLEISCHER, P. Použití refraktometrů v odchovu telat I. - hodnocení. Náš chov, 2015, roč. 75(9), s. 70-71. ISSN . 2015

 

ŠLOSÁRKOVÁ, S., STANĚK, S. 2015 Pracovní seminář pro chovatele. In Uspořádání workshopu 11.3.2015. Rosice u Chrasti: Plemko, s.r.o., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a další, s. . ISSN

 

2014

STANĚK, S., ZINK, V., DOLEŽAL, O., ŠTOLC, L: Survey of preweaning dairy calf-rearing practices in Czech dairy herd. Journal of Dairy Science, 2014,  č. 97, str. 3973-3981.

STANĚK, S., DOLEŽAL, O., ZINK, V., STÁDNÍK, L. Analýza individuálního ustájení telat v období mléčné výživy ve stádech dojeného skotu v České republice. Agritech Science, 2014, roč. 2014(2), s. 1-7. ISSN .  2014

STANĚK, S., DOLEŽAL, O. Hodnocení doby stání na sucho a období porodu. Náš chov, 2014, roč. 74(5), s. 29-31. ISSN .2014

STANĚK, S., DOLEŽAL, O. Kvalita a uchování mleziva ve stádech dojeného skotu. Náš chov, 2014, roč. 74(8), s. 23-24. ISSN .            2014

STANĚK, S., DOLEŽAL, O. Péče o novorozené tele a vybrané úkony. Náš chov, 2014, roč. 74(5), s. 61-62. ISSN .    2014

STANĚK, S., DOLEŽAL, O. Úroveň managementu mlezivové výživy telat. Náš chov, 2014, roč. 74(7), s. 18-20. ISSN .     2014

STANĚK, S., DOLEŽAL, O. Vybrané výsledky šetření odvětví výkrmu býků v ČR. Náš chov, 2014, roč. 74(8), s. 68-71. ISSN 0027-8068.  2014

STANĚK, S., DOLEŽAL, O. Zásady mlezivové výživy telat ve stádech dojeného skotu. Náš chov, 2014, roč. 74(6), s. 70-72. ISSN .            2014

2013

KORDÍK, J., VOKÁČ, I., ČERNÁ, D., DOLEŽAL, O., ZINK, V. & STANĚK, S. Kruhová stáj. 2013. Užitný vzor, CZ 25822 U1, Agromont Vimperk, s.r.o., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

 

 

2012

DOLEŽAL, O. & STANĚK, S. Příčiny ztrát telat do čtyř týdnů věku. , 2012,

STANĚK, S., DOLEŽAL, O. & ZINK, V. Příčiny ztrát telat II. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 9, s. 18-20

 

STANĚK, S., DOLEŽAL, O. & ZINK, V. Efekt rozdělování skupin vykrmovaných býků českého strakatého plemene v celoroštových stájích na intenzitu růstu. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby. v.v.i., 2012.

 

KNÍŽEK, J., STANĚK, S. & DOLEJŠ, J. Kvantifikace úrovně osvětlení ve stáji dojnic. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2012. Praha: Česká bioklimatologická společnost, 2012, s. 33-35.

 

 

2011

DOLEŽAL, O., STANĚK, S.: Investice do odchovu je vždy návratná. Náš chov, č. 4, 2011. str. 71 - 73.

 

DOLEŽAL, O., STANĚK, S.: Startérová výživa - víme jak, kdy a proč? Krmivářství, č. 3, 2011. str. 9 - 12.

 

STANĚK, S., DOLEŽAL, O.: Málo svetla - málo mlieka a slabá reprodukcia. Slovenský chov, č. 3, 2011. str. 36 - 38.

 

STANĚK, S., DOLEŽAL, O.: Čím podestielat v boxových maštaliach pre dojnice. Slovenský chov, č. 4, 2011. str. 16 - 19.

 

DOLEŽAL, O., STANĚK, S.: První hodina novorozeného tele po komplikovaném porodu. Náš chov, č. 8, 2011. str. 66 - 68.

 

STANĚK, S., DOLEŽAL, O., ŠTOLC, L.: Výpočet efektivní dávky mleziva pro telata. Odborně recenzovaný článek. Náš chov, č. 8, 2011. str. 72 - 74.

 

STANĚK, S., DOLEŽAL, O.: Čím podestýlat v boxových stájích pro dojnice? Náš chov, č. 9, 2011. str. 22 - 23.

 

DOLEŽAL, O., STANĚK, S.: Nízkonákladové ustájení skotu. Náš chov č. 9, 2011. str. 56 - 59.

STANĚK, S., DOLEŽAL, O.: Napájení telat v období mléčné výživy. Zemědělec, č. 37, 2011. str. 10 - 11.

 

2010

DOLEŽAL, O., STANĚK, S.. Je intenzivní výkrm perspektivní? I. část - obecné zásady a doporučení. Náš chov, č. 8, 2010. str. 20 - 21.

 

STANĚK, S., DOLEŽAL, O.: Je intenzivní výkrm perspektivní? II. část - celoroštové ustájení. Náš chov, č. 9, 2010. str. 52 - 53.

 

DOLEŽAL, O., STANĚK, S.. Je intenzivní výkrm perspektivní? III. část - boxové ustájení. Náš chov, č. 10, 2010. str. 53 - 55.

 

STANĚK, S., DOLEŽAL, O.: Je intenzivní výkrm perspektivní? IV. část - hluboká podestýlka, ploché stlané lože a spádové lože s vysokou podestýlkou. Náš chov, č. 11, 2010. str. 54 - 58.

 

STANĚK, S., MALÁ, G.: Řízené osvětlení ve stájích pro dojnice - hodnocení a možné problémy. In. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2010 / Česká bioklimatologická společnost - sekce bioklimatologie zvířat a Výzkumný ústav živočišné výroby. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2010. str. 73-76.

 

STANĚK, S., MALÁ, G.:Analýza způsobů osvětlení tandemových dojíren. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2010 / Česká bioklimatologická společnost - sekce bioklimatologie zvířat a Výzkumný ústav živočišné výroby. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2010. str. 77-80.

 

2009

STANĚK, S. & KOSOVÁ, M. Správná chovatelská praxe . Rutinní postupy při zacházení s dojnicemi. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2009

 

DOLEŽAL, O., STANĚK, S.: Welfare a cross compliance. Zemědělský týdeník, č. 32, 2009. str. 12 – 13.

 

DOLEŽAL, O., STANĚK, S., BEČKOVÁ, I.: Odchov telat. Zemědělský týdeník, č. 17, 2009. str. 12 – 13.

 

2008

STANĚK, S., DOLEŽAL, O. & BEČKOVÁ, I. Kontrolní dny - základ správného managementu v chovu skotu - 1. dojnice. Náš chov, 2008, č. 3, s. 86-88.

 

STANĚK, S., DOLEŽAL, O., PRŮŠOVÁ, V. & BEČKOVÁ, I Kontrolní dny - základ správného managementu v chovu skotu. II. Telata v období mléčné výživy. Náš chov, 2008, č. 9, s. 76-79.

 

PRŮŠOVÁ, V., DOLEŽAL, O., STANĚK, S. & KOSOVÁ, M Tělesné rozměry dojnic a welfare - technologické prvky a zařízení ve stáji. Náš chov, 2008, č. 9, s. 64-68.

 

DOLEŽAL, O. & STANĚK, S. Oddělené ustájení prvotelek - možnost, či nutnost?. Náš chov, 2008, č. 12, s. 23-26.

 

DOLEŽAL, O., STANĚK, S. & BEČKOVÁ, I. Zemědělský poradce ve stáji II. Telata. Metodika, Praha: VÚŽV, v.v.i., 2008.

 

STANĚK, S. & DOLEŽAL, O. Metody intenzivního výkrmu skotu - technologie a technika ustájení. Metodika, Ministerstvo zemědělství ČR Praha: VÚŽV, v.v.i., 2008.

 

DOLEŽAL, O., STANĚK, S., PRŮŠOVÁ, V.: Analýza vlivu ročního období na intenzitu růstu a zdravotní stav telat odchovávaných ve venkovních skupinových boxech. In. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2008 / Česká bioklimatologická společnost - sekce bioklimatologie zvířat a Výzkumný ústav živočišné výroby. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2008. str. 18 - 19.

 

PRŮŠOVÁ, V., DOLEŽAL, O., STANĚK, S.: Vliv expozice a stínění venkovního individuálního boxu na zdraví a intenzitu růstu telat. In. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2008 / Česká bioklimatologická společnost - sekce bioklimatologie zvířat a Výzkumný ústav živočišné výroby. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2008. str. 65 - 67.

 

STANĚK, S.: Analýza technologických a zootechnických reserv ve vybraných chovech vysokoužitkových dojnic. In. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2008 / Česká bioklimatologická společnost - sekce bioklimatologie zvířat a Výzkumný ústav živočišné výroby. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2008. str. 71 – 73.

 

STANĚK, S., DOLEŽAL, O., PRŮŠOVÁ, V.Hodnocení intenzity osvětlení ve stájích, porodnách a dojírnách na vybraných farmách s chovem dojnic v ČR. In. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2008 / Česká bioklimatologická společnost - sekce bioklimatologie zvířat a Výzkumný ústav živočišné výroby. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2008. str. 74 - 76.

 

2007

DOLEŽAL, O., BEČKOVÁ, I., STANĚK, S. & DOSTÁLOVÁ, A. Zemědělský poradce ve stáji. I. Dojnice. Metodika, Praha Uhříněves: VÚŽV, v.v.i., 2007.

 

DOLEŽAL, O. & STANĚK, S. Audit volných boxových stájí pro dojnice z hlediska welfare a chovného komfortu. Metodika, Praha Uhříněves: VÚŽV, v.v.i., 2007.