Jdi na obsah Jdi na menu
 


PUBLIKACE

22. 9. 2011

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

2007
DOLEŽAL, O., BEČKOVÁ, I., STANĚK, S. & DOSTÁLOVÁ, A. Zemědělský poradce ve stáji. I. Dojnice. Metodika, Praha Uhříněves: VÚŽV, v.v.i., 2007.
DOLEŽAL, O. & STANĚK, S. Audit volných boxových stájí pro dojnice z hlediska welfare a chovného komfortu. Metodika, Praha Uhříněves: VÚŽV, v.v.i., 2007.
2008
STANĚK, S., DOLEŽAL, O. & BEČKOVÁ, I. Kontrolní dny - základ správného managementu v chovu skotu - 1. dojnice. Náš chov, 2008, č. 3, s. 86-88.
STANĚK, S., DOLEŽAL, O., PRŮŠOVÁ, V. & BEČKOVÁ, I Kontrolní dny - základ správného managementu v chovu skotu. II. Telata v období mléčné výživy. Náš chov, 2008, č. 9, s. 76-79.
PRŮŠOVÁ, V., DOLEŽAL, O., STANĚK, S. & KOSOVÁ, M Tělesné rozměry dojnic a welfare - technologické prvky a zařízení ve stáji. Náš chov, 2008, č. 9, s. 64-68.
DOLEŽAL, O. & STANĚK, S. Oddělené ustájení prvotelek - možnost, či nutnost?. Náš chov, 2008, č. 12, s. 23-26.
DOLEŽAL, O., STANĚK, S. & BEČKOVÁ, I. Zemědělský poradce ve stáji II. Telata. Metodika, Praha: VÚŽV, v.v.i., 2008.
STANĚK, S. & DOLEŽAL, O. Metody intenzivního výkrmu skotu - technologie a technika ustájení. Metodika, Ministerstvo zemědělství ČR Praha: VÚŽV, v.v.i., 2008.
DOLEŽAL, O., STANĚK, S., PRŮŠOVÁ, V.: Analýza vlivu ročního období na intenzitu růstu a zdravotní stav telat odchovávaných ve venkovních skupinových boxech. In. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2008 / Česká bioklimatologická společnost - sekce bioklimatologie zvířat a Výzkumný ústav živočišné výroby. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2008. str. 18 - 19.
PRŮŠOVÁ, V., DOLEŽAL, O., STANĚK, S.: Vliv expozice a stínění venkovního individuálního boxu na zdraví a intenzitu růstu telat. In. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2008 / Česká bioklimatologická společnost - sekce bioklimatologie zvířat a Výzkumný ústav živočišné výroby. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2008. str. 65 - 67.
STANĚK, S.: Analýza technologických a zootechnických reserv ve vybraných chovech vysokoužitkových dojnic. In. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2008 / Česká bioklimatologická společnost - sekce bioklimatologie zvířat a Výzkumný ústav živočišné výroby. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2008. str. 71 – 73.
STANĚK, S., DOLEŽAL, O., PRŮŠOVÁ, V.: Hodnocení intenzity osvětlení ve stájích, porodnách a dojírnách na vybraných farmách s chovem dojnic v ČR. In. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2008 / Česká bioklimatologická společnost - sekce bioklimatologie zvířat a Výzkumný ústav živočišné výroby. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2008. str. 74 - 76.
2009
STANĚK, S. & KOSOVÁ, M. Správná chovatelská praxe . Rutinní postupy při zacházení s dojnicemi. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2009
DOLEŽAL, O., STANĚK, S.: Welfare a cross compliance. Zemědělský týdeník, č. 32, 2009. str. 12 – 13.
DOLEŽAL, O., STANĚK, S., BEČKOVÁ, I.: Odchov telat. Zemědělský týdeník, č. 17, 2009. str. 12 – 13.
2010
DOLEŽAL, O., STANĚK, S.. Je intenzivní výkrm perspektivní? I. část - obecné zásady a doporučení. Náš chov, č. 8, 2010. str. 20 - 21.
STANĚK, S., DOLEŽAL, O.: Je intenzivní výkrm perspektivní? II. část - celoroštové ustájení. Náš chov, č. 9, 2010. str. 52 - 53.
DOLEŽAL, O., STANĚK, S.. Je intenzivní výkrm perspektivní? III. část - boxové ustájení. Náš chov, č. 10, 2010. str. 53 - 55.
STANĚK, S., DOLEŽAL, O.: Je intenzivní výkrm perspektivní? IV. část - hluboká podestýlka, ploché stlané lože a spádové lože s vysokou podestýlkou. Náš chov, č. 11, 2010. str. 54 - 58.
STANĚK, S., MALÁ, G.: Řízené osvětlení ve stájích pro dojnice - hodnocení a možné problémy. In. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2010 / Česká bioklimatologická společnost - sekce bioklimatologie zvířat a Výzkumný ústav živočišné výroby. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2010. str. 73-76.
STANĚK, S., MALÁ, G.:Analýza způsobů osvětlení tandemových dojíren. Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2010 / Česká bioklimatologická společnost - sekce bioklimatologie zvířat a Výzkumný ústav živočišné výroby. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2010. str. 77-80.
2011
DOLEŽAL, O., STANĚK, S.: Investice do odchovu je vždy návratná. Náš chov, č. 4, 2011. str. 71 - 73.
DOLEŽAL, O., STANĚK, S.: Startérová výživa - víme jak, kdy a proč? Krmivářství, č. 3, 2011. str. 9 - 12.
STANĚK, S., DOLEŽAL, O.: Málo svetla - málo mlieka a slabá reprodukcia. Slovenský chov, č. 3, 2011. str. 36 - 38.
STANĚK, S., DOLEŽAL, O.: Čím podestielat v boxových maštaliach pre dojnice. Slovenský chov, č. 4, 2011. str. 16 - 19.
DOLEŽAL, O., STANĚK, S.: První hodina novorozeného tele po komplikovaném porodu. Náš chov, č. 8, 2011. str. 66 - 68.
STANĚK, S., DOLEŽAL, O., ŠTOLC, L.: Výpočet efektivní dávky mleziva pro telata. Odborně recenzovaný článek. Náš chov, č. 8, 2011. str. 72 - 74.
STANĚK, S., DOLEŽAL, O.: Čím podestýlat v boxových stájích pro dojnice? Náš chov, č. 9, 2011. str. 22 - 23.
DOLEŽAL, O., STANĚK, S.: Nízkonákladové ustájení skotu. Náš chov č. 9, 2011. str. 56 - 59.
STANĚK, S., DOLEŽAL, O.: Napájení telat v období mléčné výživy. Zemědělec, č. 37, 2011. str. 10 - 11.
 
2012
 
DOLEŽAL, O. & STANĚK, S. Příčiny ztrát telat do čtyř týdnů věku. , 2012,
 
STANĚK, S., DOLEŽAL, O. & ZINK, V. Příčiny ztrát telat II. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 9, s. 18-20
 
STANĚK, S., DOLEŽAL, O. & ZINK, V. Efekt rozdělování skupin vykrmovaných býků českého strakatého plemene v celoroštových stájích na intenzitu růstu. Metodika, Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby. v.v.i., 2012.
 
KNÍŽEK, J., STANĚK, S. & DOLEJŠ, J. Kvantifikace úrovně osvětlení ve stáji dojnic. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2012. Praha: Česká bioklimatologická společnost, 2012, s. 33-35.
 
 
 
2013
 
KORDÍK, J., VOKÁČ, I., ČERNÁ, D., DOLEŽAL, O., ZINK, V. & STANĚK, S. Kruhová stáj. 2013. Užitný vzor, CZ 25822 U1, Agromont Vimperk, s.r.o., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

2014

STANĚK, S. & DOLEŽAL, O. Péče o novorozené tele a vybrané úkony. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 5, s. 61-62

STANĚK, S. & DOLEŽAL, O. Hodnocení doby stání na sucho a období porodu. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 5, s. 29-31

STANĚK, S., ZINK, V., DOLEŽAL, O., ŠTOLC, L: Survey of preweaning dairy calf-rearing practices in Czech dairy herd. Journal of Dairy Science, 2014,  č. 97, str. 3973-3981.

 

2015 až současnost

Další publikace až do současnosti naleznete zde:

http://vuzv.cz/lide/stanek-stanislav