Jdi na obsah Jdi na menu
 


REGISTRACE ZVÍŘAT, LEGALIZACE CHOVŮ

co dělat  v případě, kdy si koupíte hospodářské zvíře? Jak dodatečně označit zvířata - ušní známky? Kde zaregistrovat své hospodářství? 

EVIDENCE A REGISTRACE CHOVŮ

V příspěvku níže jsou napsány postupy a návody k registraci chovu a hlášení zvířat do centrální evidence. Chovat neoznačená zvířata, které nejsou uvedena v centrálním registru, nemít číslo hospodářství, nehlásit narozená, uhynulá a poražená zvířata je porušením zákonných norem ČR.

Garantem plemennářské práce a vedení centrální evidence je ČMSCH Hradišťko pod Medníkem - www.cmsch.cz

 
Kdo je povinen se zaregistrovat?
 
Je to chovatel, který chová již :
 • jeden kus skotu (včetně zubra, jaka a bizona),
 • jednu ovci nebo kozu,
 • jednoho koně,
 • dvě prasata,
 • včely
 • drůbež
  • hejno více jak 100 ks dospělé drůbeže produkující násadová vejce
  • hejno nosnic produkující vejce uváděná na trh
  • chovatel hejna drůbeže většího než 500 ks
  • provozovatel líhně s kapacitou větší než 100 ks násadových vajec
 • bežci od jednoho kusu,
 • farmovou zvěr od 1 chovaného kusu (jeleni, daňci, mufloni, divoká prasata) 

   

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Podrobná pravidla pro jednotlivé druhy (registrace, vedení evidence, jak označovat zvířata) - pro více informaco klikněte na příslušný druh, který Vás zajímá

Stručný návod jak postupovat:

1.       Kontaktovat odborného pracovníka ČMSCH s ohledem na Vaše místo bydliště viz. v odkaze . Krajský konzultant Vám pomůže a poradí, jak postupovat v případě, že nemáte registrovaná zvířata a dosud nemáte přiděleno evidenční číslo chovu. Konzultant Vám přidělí evidenční číslo chovu! Pokud chovatel již má přiděleno evidenční číslo chovu (chová např. skot), tak poté stačí zvířata tzv. "dohlásit" k evidenci.
 
2.       Poté by si měl chovatel objednání ušní známku(y) pro zvířata a to na svazu ČMSCH (Českomoravské společnosti chovatelů). Pověřený pracovník chovateli na základě čísla hospodářství přidělí jedinečná ušní čísla pro jeho zvířata, která mu zašle. Objednávku si lze stáhnout na stránkách www.cmsch.cz

Aktuality - důležité - označování. Dokument chovatel vyplní a zašle na adresu buď poštou: Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Hradištko 123, 252 09 Hradištko, nebo emailem na: cmsch@cmsch.cz, nebo faxem na číslo: +420 257 740 491
 
3.       Po obdržení známek a označení zvířat, musí chovatel přihlásit zvířata na předepsaném formuláři do centrální evidence. V tomto bude chovatel přihlašovat zvířata do evidence pod kódy na straně 7 v pokynech svazu.
 

img_6336.jpg