Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŘÍJE

 říje, polyestrické, monoestrické a diestrické druhy zvířat, fáze říje, říje u kozy, ovce, prasnice, krávy

ŘÍJE SAMIC HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

 

Obecný popis říjí 

Vnějším projevem ovulace je říje, která se projevuje zejména neklidem samice s následnou ochotou přijmout samce. Výrazná svolnost samice je patrná například u prasnic, kdy dochází k tzv. reflexu nehybnosti. Ten se projevuje strnulostí a prasnice nereaguje na jakýkoliv podnět . Zjištění tohoto reflexu je pro zootechnika či ošetřovatel důležité, neboť by měl do 24 hodin plemenici inseminovat. U prasnice zkoušíme svolnost mírným tlakem rukami na bedra, vytahování slabiny, mírné nasedání na záď. Pokud se prasnice nehne, pak je termín zapouštění.

U ovcí bývají příznaky říjí velmi slabé (svolnost k páření, vrtění ocasem), proto se v období zapouštění používá beranů prubířů, kteří jsou určeni k vyhledávání a označkování ovcí speciálním postrojem s barvou. Ve většině chovů je ale praktikováno zapouštění ovcí bez předchozího vyhledání říjí. 

U koz a skotu jsou příznaky říjí podobné. Kozy i krávy v laktaci snižují nádoj, jsou neklidné, skáčí po ostatních plemenicích, které již v říji jsou a stojí, méně přijímají krmivo, častěji močí a na vulvě je možné pozorovat výraznější změny - zarudnutí a výtok hlenu. U koz je často říje spojená i se silnějším mečením, a v přítomnosti ošetřovatele se ráda o něj tře. 

V říji dochází k otoku vulvy, výtoku čirého a vazkého hlenu, který se však později mění v hlen krvavý. Vytékající hlen je jedním z možných identifikátorů vhodnost zapuštění plemenice. Optimální doba k zapuštění je po roztěru hlenu a prohlédnutím pod mikroskopem znázorněna v podobě kapradiny (arborizační krystalizační fenomén). Profesionální posouzení je i dle viskozity hlenu. 

 

 

Tabulka 1: zootechnické označení říjí samic hospodářských zvířat

 

druh

zootechnické označení říje

kráva

běhání

klisna

hřínání

koza

prskání

ovce

hárání

prasnice

boukání, řoukání

 

 

podle počtu říjí dělíme samice na:

monoestrické - říje je pouze 1x ročně 

 

 

diestrické - říje je u plemenic 2x ročně

 

 

polyestrické - říje je několikrát do roka (většinou v 21 denních cyklech) patří sem kráva, klisna, oslice, prasnice, ovce a koza. Důležité je si však připomenout, že u klisny, ovce a kozy existuje vazba cyklu na roční období, kdy na jaře a na podzim jsou projevy říje nejvýraznější.

 

 

 

Letní období je u ovce, kozy a klisny většinou provázeno anestrem, tedy obdobím, kdy je pohlavní ústrojí v klidu bez fce. pohlavních žláz. Zajímavostí je, že u těchto tří druhů je říjový cyklus většinou vázán na délku světelného dne.

 Délka říjí bývá kratší u  koziček, jaloviček, prasniček. 

 

fáze říje

proestrus (období předříjové) - období přípravy na vlastní říji, které trvá 2 až 3 dny.

estrus (období vlastní říje) - na plemenici můžeme pozorovat otok vulvy, výtok hlenu, naskakování, neklid. Období vlastní říje trvá 1 až 2 dny. Říje a její detekce, je v současné době velikým problémem v praxi. Vlivem vysoké fyziologické zátěže a nevhodných podmínek chovu dochází u plemenic k málo výrazným projevům říje. Pak mluvíme o říji tiché.

 

metestrus (období poříjové) -je obdobím zklidnění plemenice, kdy otoky vulvy ustupují. Toto období trvá asi 4 dny s tím, že je charakteristické vznikem žlutého tělíska (meziříjové období) - charakteristické obdobím klidu. Jestliže byla plemenice zapuštěna, žluté tělísko přetrvává po celou dobu gravidity (viz. hormon progesteron v kapitole hormonální řízení reprodukce samic). Nedojde-li ke splynutí gamet, dává děloha pomocí PGF2 alfa signál vaječníku, dochází k regresi (vymizení) žlutého tělíska a cyklus se u polyestrických zvířat znovu opakuje. Délka tohoto období je 12 dní.

 

diestrus (období meziříjové) - je obdobím kdy v případě zabřeznutí funguje žluté tělísko po celou dobu gravidity. Pokud plemenice nezabřezla, pak žluté tělísko zaniká, a tím dochází k poklesu hladiny progesteronu. U zvířat nebřezích pak nastává příprava na další plnohodnotný cyklus.

 

Obrázek 1: kráva v popředí stojí - je adeptkou na inseminaci, zatímco krávu vzadu bude vhodné inseminovat později

 

p1010025.jpg

 

Obrázek 2: projevy sexuálního chování říjících se krav - stojící kráva v říji je, naskakující se do říje blíží

 

p1010026.jpg