Jdi na obsah Jdi na menu
 


WELFARE A ZDRAVÍ ZVÍŘAT

welfare, chovatel, prevence chorob, kontrola zdravotního stavu

Kontrola zdravotního stavu zvířat, jejich ošetřování a prevence v chovech

 

- chovatel by měl několikrát denně uskutečňovat fyzickou kontrolu zdravotního stavu, minimálně jedna kontrola-prohlídka zvířat denně je povinností,

 

- pro kontrolu zvířat lze volit i vhodné technologie (webkamery apod.), tato však fyzickou kontrolu nikdy nesmí nahrazovat,

 

- chovatel je povinen zajistit nemocným zvířatům či zvířatům podezřelým z onemocnění veterinární péči - důležitou součástí by mělo být vypracování plánů prevence (DDD, asanace objektů apod.),chovatel musí alespoň jednou denně v chovu uskutečnit prohlídku zdravotního stavu zvířat (zodpovědný chovatel tuto skutečnost dělá několikrát denně, zejména v obdobích porodů a raně postnatálního období apod.),

 

- při kontrole zdravotního stavu posuzujeme chování zvířat, pokryv těla, sliznice, oči, jejich reaktivitu či agresivitu, tělesné funkce apod.,

 

- personál, který kontroly uskutečňuje by měl být odborně způsobilý, nebo alespoň řádně proškolen a to tak, aby byl schopen rozeznat zvíře zdravé od nemocného, uměl říci, zda-li se zdravotní stav zhoršuje či zlepšuje, zda-li jsou patrné změny chování apod.

 

- ošetřující personál by měl vždy vytvářet, a to v maximálním úsilí, takové podmínky k chovu , které by nepoškozovaly zdraví (fyzické a psychické) nejen zvířete, ale i jeho samotné (vysoké koncentrace plynů - amoniak, sulfan, vibrace, hluk apod.),

 

- při jakémkoliv podezření na onemocnění, by měl uvědomělý chovatel okamžitě volat veterinárního lékaře, s tím, že předtím  vykoná  náležité ošetření  zvířete, a to v rámci svých možností a znalostí. Nikdy by se neměl snažit experimentovat, takovéto pokusy končí většinou velmi špatně,

 

- zvířata nemocná, nebo s podezřením na onemocnění by měla být izolována do doby než rozhodne veterinární lékař o další terapii a postupu,

 

- vedení evidence o veterinárních zákrocích by mělo běžnou rutinou každého chovu,

 

- prevence a tvorba preventivních plánů (např. nákazy) je vždy levnější variantou, než jakékoliv zanedbání, které se následně projeví do faremní ekonomiky,

 

- před každým novým zástavem zvířat je nutné uskutečnit důkladnou mechanickou očistu a následné omytí včetně řádné asanace - desinfekce,

 

- chovatel je povinen chránit zvířata před nákazami, jinými onemocněními a škodlivými vlivy a činit taková opatření, která povedou k ochraně chovu před zavlečením nákazy zvířaty, lidmi, předměty, pomůckami a materiály.

 

220.jpg