Jdi na obsah Jdi na menu
 


WELFARE VE VZTAHU K VÝŽIVĚ A NAPÁJENÍ

 krmná dávka, krmení, welfare, pohybové chodby

základní pravidla welfare v oblasti výživy a napájení jsou tato:

  • krmná dávka musí odpovídat fyziologickým potřebám jedince (je nutné brát ohled na věk, fyziologické zvláštnosti zvířete, zdraví apod.),
  • krmná dávka je zakrmována zvířatům v pravidelných intervalech a v dostatečném množství,
  • krmiva by neměla vykazovat jakékoliv fyzikální, chemické či biologické nedostatky, které by negativně mohly ovlivnit zdraví zvířat (příměs zeminy, přehřáté krmivo, nevhodná teplota napájecího mléka, hnijící krmivo v důsledku činnosti mikroorganismů, kontaminace trusem volně žijících ptáků apod.),
  • nesežrané zbytky krmiv (nedožerky) by měly být pravidelně odstraňovány,
  • materiály, které přichází do styku s krmivem či napájecí vodou musí být nezávadné, snadno čistitelné, desinfikovatelné, a nemělo by při styku s nimi docházet k poranění zvířete,
  • místo, kde dochází ke krmení, by mělo být dostatečně prostorné a pokud toto nelze zajistit, měla by se frekvence a objem zakrmovaných krmiv zvýšit na takovou úroveň, která zajistí, že všechna zvířata daného stáda či skupiny mohou bez problémů ukojit své fyziologické potřeby,
  • zařízení pro krmení a napájení musí být konstruována tak, aby bylo zabráněno znehodnocení krmiva či vody (vhodný typ napáječek, předpožlabnicový schůdek, který bráni dojnicím v zakálení krmiva apod.),
  • při používání automatických systémů (např. automatické krmné boxy na jadrná krmiva, mléčné krmné automaty pro telata, samokrmítka pro drůbež a prasata apod.) je tyto nutné pravidelně kontrolovat, zajistit jejich pravidelné čistění a desinfekci apod.,
  • u automatických krmných boxů (AKB) je potřebné hlídat i dominantní, mnohdy agresivní jedince, kteří se pokoušejí přijímat maximum krmiva na úkor ostatních jedinců (zvířata jsou hodně vynalézavá a zvláště ta silnější, která různými triky umí z automatů vyzískat mnoho krmiva),
  • pohybové chodby v oblastech krmiště musí být dostatečně široké, stejně jako pohybové chodby, a to proto, aby se mohla slabší (hierarchicky níže postavená) zvířata vyhnout agresivnějším jedincům.

 

borovnice-129.jpg