Jdi na obsah Jdi na menu
 


KONSTITUCE, HABITUS AJ.

Konstituce, temeperament, kondice, habitus aj. jsou odbornými termíny zootechniky. Těchto termínů používáme v souvislosti s hodnocením, resp. charakteristikou fyziologických vlastností. Jednotlivé vlasnosti jsou více či méně často spojovány s užitkovostí zvířete. Některé vlastnosti jsou proto nazývány jako základní (dlouhověkost, habitus, konstituce, kondice, ranost aj., tyto vlastnosti nám něříkají kolik a v jaké kvlaitě, ale umožňují nám odhadovat u zvířete jeho založení případně užitkovost.  Na druhé straně jsou vlastnosti užitkové, které jsou většinou vyjádřením, co, jak, v jakém množství, kvalitě apod.  - jde například o mléčnou  a masnou užitkovost (kg mléka, % tuku, kg bílkovin apod.), produkce vajec, peří, vlny, medu apod.

K základním fyziologickým vlastnostem patří:

 • habitus,
 • konstituce,
 • temperament,
 • kondice,
 • dlouhověkost, ranost,
 • plodnost,
 • záživnost,
 • růst a vývin aj.

Habitus

Habitem rozumíme vzhled zvířete (jeho vzezření), které je projevem oránových soustav zvířete. Na vzezření zvířete působí složka genetická (tedy dědičnost jednotlivých znaků a vlastností) a také faktory prostředí (péče, chovné prostředí, výživa, apod.).

 • dýchací habitus -  respiratorní - zvířata tohoto habitu jsou velká, dlouhá, mají velký a prostorný hrudník (u dojeného skotu je patrný lichoběžníkový tvar těla a šikmo uložená žebra), mají velmi dobře vyvinutý krevní oběh (silné srde a cévní systém - ten bývá např. u dojených plemen patrný v podobě silně žilantého vemene), zvířata na druhou stranu nejsou příliš osvalená. Patří sem: dojený skot (holštýn, jersey, ayrshire apod.), anglický plnokrevník, dojená plemena ovcí a koz, masná plemena prasat.
 • svalový habitus  - muskulatorní - zvířata jsou charakteristická robustní kostrou, která je silná a pevná a především velmi výrazné osvalení hlavních partií těla. Tento habitus nelze zaměňovat s následujícím - výkrmným habitem. Patří sem: masná plemena skotu, koz a prasat, tažní koně, hybridní kombinace drůbeže.
 • výkrmný habitus - digestivní - zvířata mají hluboký hrudník, který je však v porovnání s dýchacím habitem kratší a širší (u zvířat je aptrný obdé,níkový tvar těla, žebra jsou kolmo postavená). Hlava je robustnější - kratší a širší, zvířata mají vlemi silně vyvinuty zažívací orgány a silnou kostru. Osvalení je u zvířat výrazné. K tomuto habitu patří masná plemena skotu a jejich kříženci, prasata masno-sádelného typu, kříženci masných ovcí a koz apod.
 • mozkový habitus - cerebrální - zvířata jsou malého tělesného rámce s jemnější kostrou, hlava je u zvířat kratší a suchá. Zvířata jsou velmi učenlivá a ochotná pracovat, charakter bývá dobrý. aptří sem např. arabský plnokrevník.

 Konstituce

je charakterizována jako stupeň životnosti. Konstituce se projevuje u zvířat zdravím, odolností, temperementem, adapatibilitou, dlouhověkostí apod. Rozeznáváme:

 • pevná - tvrdá - je základním typem, kdy je zároveň tato brána jako základní mantinel pro hodnocení ostatních zvířat. Zvířata pevné kosntituce jsou zdravá, mají hramonickou stavbu těla bez defektů, kostra je silná, zvířata jsou svalnatá a šlašitá, kůže je elastická, lesklá. Z vířata této konstituce maji velmi dobré zdraví, jsou odolná, dožívají se vyššího věku (dlouhověkost), mají velmi dobré výsledky v celoživotní užitkovosti (produkci a reprodukci). TVrdá konstituce, tedy pevná je požadována u plemenných zvířat.
 • hrubá - hrubá konstituce je charakteristickým znakem méně prošlechtěných plemen hospodářských zvířat. Zvířata nemají tak hramonickou kostru, jako tomu bylo u předchozí konstituce. Zvířata jsou do jisté míry flefmatická,mají horší konverzi krmiva, nižší užitkovost apod. Typická je hrubá konstituce pro chladnokrevné koně, masná plemena skotu, ovcí a koz.
 • jemná konstituce - je přesným protipólem hrubé konstituce, kdy naopak je možné u zvířat pozorovat živý temperament a zvýšený metabolismus. Zvířata jemné konstituce mají v porovnání s ostatními kosntitučními typy vyššší užitkovost, která však na druhou stranu provázena poruchami plodnosti, nižší dlouhověkostí, vysokou náročností na chovné prostředí a ošetřovatelskou péči apod. Jemná konstituce je charakteristická pro dojená plemena skotu (holštýn apod.), dojená plemena ovcí, masná plemena prasat apod.
 • slabá konstituce - je typická pro plemena, která byla velmi inzentivně šlechtěna: Slabá konstituce se u zvířat může proejvit horším zdravím, konstitučními vadami, vyšším výskytem stresů, nevyrovnanou užitkovostí apod. Slabá kostituce může být také patrná u zvířat po onemocnění apod. 
 • lymfatická konstituce -je jistým stupněm hrubé konstituce, kdy zvířata jsou flegmatického až apatického temperamentu. Jedincic jsou nevyrovnaného tělesného rámce. Typické je pro tato zvířata zvýšená intenzita ukládání tuku.