Jdi na obsah Jdi na menu
 


MLÉČNÁ UŽITKOVOST HZ

LAKTOLOGIE

Mléčnost - produkce mléka pouze pro potřeby výživy mláďat (prasnice, králice aj.)

Dojnost - je schopnost samice produkovat mléko v množstvím větší než jsou nároky mláďat či mláďete. Tedy lze jej získat dojením a slouží následně i pro výživu lidí (mléko krávy, ovce, kozy, bůvola, yaka, soba aj.)

Dojivost - je množství nadojeného mléka za určitý časový interval

Dojitelnost - je schopnost dojené samice rychle a úplně uvolňovat mléko z mléčné žlázy

Vemeno - mléčná žláza samice. Anatomická stavba je specifická pro různé druhy.

Laktace - je časový úsek (období), kdy samice produkuje mléko

Zaprahnutí - je odbobí, následující po laktaci, kdy záměrně pomocí různých zásahů (výživy, omezení dojení) u samice způsobíme pokles užitkovosti na úroveň, kdy ji již není nutné dojit. Cílem je regenerace mléčné žlázy před porodem a její příprava na laktaci následující. U krávy cca 1,5 - 2 měsíce (mluvíme o tzv. stáním na sucho) před porodem snížíme počet dojení a upravíme krmnou dávku tak, aby objem mléka z vemene byl minimální a zároveň abychom zabárnily zánětům této žlázy.

Mléko - fyziologický produkt mléčné žlázy

Mléko zralé - je mléko, které se tvoří během laktace. U krávy cca 5 den po porodu

Mléko nezralé - je mléko, které je tvořeno těsně po porodu. U krávy se tvoří pouze krátce po porodu (cca 5 dnů). Toto mléko se od zralého liší zejména vyšším obsahem bílkovin, tuku a minerálních látek. Bílkoviny jsou tvořeny specifickými imunoglobuliny, které mají za úkol imunizovat narozené mládě a vytvořit mu imunitu proti různým infekcím. Zvýšený obsah minerálních látek je zastoupen předevěším vyšším množstvím hořčíku, který se podílý na odstranění střevní smolky mláděte.

Tab: mléka hospodářských zvířat - % obsah složek

druh / %

voda

sušina

laktóza

tuk

bílkoviny

popeloviny

kravské

85,5 - 89,5

10,5 - 14,5

3,6 - 5,5

2,5 - 6,0

2,9 - 5,0

0,6 - 0,9

kozí

84,8 - 88,8

11,0 - 15,0

4,2 - 4,6

3,8 - 4,2

3,6 - 3,8

0,75 - 0,95

ovčí

77,8 - 81,8

18,2 - 22,2

3,5 - 4,2

7,2 - 10,5

5,5 - 7,0

0,7 - 1,0

kobylí

87 - 91

8,6 - 12,6

6,6 - 8,6

1,2 - 1,6

1,5 - 1,9

0,35 - 0,55

prasnice

79 - 83

17 - 20,5

3,1 - 6,0

3,9 - 9,5

5,3 - 7,3

0,6 - 0,9

Mléko kozí, ovčí a kravské řadíme mezi mléka KASEINOVÁ

Modře označená, jsou mléka ALBUMINOVÁ (mléko kobylí a prasnice).

kaseinové mléko - je mléko produkované přežvýkavci (RUM - ruminiscenti) - kráva, ovce a koza, kdy obsah kaseinu v mléce je vyšší než 75 % z celkového množství bílkovin. U krávy je poměr kasein : albumin v poměru 80 : 20.

albuminové mléko - je mléko produkované byložravci (kůň, osel aj.), všežravci (prase) a masožravci (norek, liška, pes, kočka).

 farma-050.jpg