Jdi na obsah Jdi na menu
 


VAZNÉ USTÁJENÍ SKOTU

vazné ustájení skotu je opodstatněné pouze na výstavách, případně v malochovech, kde chovatel díky nedostatku ustajovacích ploch nemůže část chléva přizpůsobit volnému ustájení dané kategorie skotu, případně je toto v nemožné z hlediska bezpečnosti práce -  malovýkrm býků. V chovech s vysokou koncentrací chovaných zvířat je vazné ustájení přežitkem a svědčí o nízké úrovni managementu chovu, zejména pak ve stádech dojeného skotu. Takovéto chovy do budoucna nemají šanci konkurovat ve výrobě mléka progresivním podnikům a navíc je takového ustájení v rozporu s welfare chovaných zvířat.