Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘEDSTAVENÍ SE AUTORA

Stanislav Staněk 

ŽIVOTOPIS

 

Jméno a příjmení:
Stanislav Staněk
 stanislav_stanek.png
Rok narození:
1981
Studium:
 •  Národohospodářská škola Boskovice - Agropodnikání - maturita v roce 1999
 • Vyšší odborná škola Kostelec nad Orlicí - Šlechtitelství hospodářských zvířat - absolutorium 2002 
 • Česká zemědělská univerzita v Praze - bakalářské studium oboru Zootechnika - Živočišná produkce - státní zkouška 2005
 • Česká zemědělská univerzita v Praze - inženýrské studium oboru Zootechnika - Živočišná produkce - státní zkouška 2008
 • Česká zemědělská univerzita v Praze - doktorské studium oboru Speciální zootechnika - složena státní doktorská zkouška a obhájena doktorská disertační práce v roce 2014
Praxe:
 • zemědělské podniky se zaměřením na chov skotu a prasat,
 • zahraniční praxe - SRV e.G. Dresden - Inseminační stanice býků,
 • SRN - praxe v chovech dojeného skotu (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg).
Zaměstnání:
 • MIKROP Čebín - produktový manažer.
 • segment odchovu telat, kůzlat a jehňat,
 • segment ustájení a technologií pro skot, 
 • (do roku 2018 pracoval ve VÚŽV v Praze).
Odborné zaměření:
 • technologie (stáje pro skot - novostavby, rekonstrukce stájí, včetně hodnocení úrovně chovů (audity chovů - hledání chyb v technologiích a technikách chovů, které jsou součásti provozní slepoty personálu podniku a managementu),
 • odchov telat - audit a hodnocení úrovně odchovu, kritické body - ustájení, odchov, mlezivová výživa, příprava mléčných nápojů, využití pomůcky a techniky pro zlepšení výsledků odchovu a zlepšení pracovního prostředí ošetřovatelů aj.,
 • odchov kůzlat a jehňat, chov koz,
 • management chovu skotu a management rutinních operací (efektivita), eliminace rizik a reserv včetně ekonomického vyjádření, zoohygiena a prevence chorob HZ aj. 
 • problematika dodržování zoohygieny v chovech - pracovní operace, asanace ustájení aj.
Výuka, semináře, cvičení:

ČZU  v Praze

 •  stavby pro chov ovcí a koz,
 • technologie a ustájení koz a ovcí v ekologickém režimu zemědělství
 • technologie a ustájení skotu v ekologickém režimu zemědělství.

Inovace v živočišné výrobě - chov skotu

Automatizace a robotizace chovů dojeného skotu

Členství v organizacích:
 • Svaz chovatelů českého strakatého skotu,
 • Svaz chovatelů ovcí a koz
Oblasti zájmu:
 • výživa a krmení telat, jehňat, kůzlat,
 • odchov telat v ČR
 • chov skotu v ČR,
 • ustájení a progresivní prvky řízení stád dojeného skotu,
 • technologie v chovu skotu,
 • evidence nemocí a léčení skotu,
 • ekonomika výroby mléka,
 • ekonomika odchovu telat aj.

 

Doktorská disertační práce - Kritické body odchovu telat ve stádech dojeného skotu 

Disertační (doktorská) práce s tématem Kritické body odchovu telat ve stádech dojeného skotu je ke stažení ZDE

 

20190213_094939.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témata mých diplomových prací - některé jsou ke stažení:

 

Vyšší odborná škola - Kostelec nad Orlicí

(vedoucí práce doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.)

 "ETOLOGICKÉ PROJEVY VYSOKOUŽITKOVÝCH DOJNIC PŘI TEPELNÉM STRESU S OHLEDEM NA NĚKTERÉ REPRODUKČNÍ UKAZATELE".

 

ČZU bakalářská práce

(vedoucí práce doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D. a doc. Ing. Ivana Knížková, CSc.) 

"CHLADOVÁ ODOLNOST JEHŇAT RŮZNÝCH PLEMEN V RANĚ POSTNATÁLNÍM OBDOBÍ".

 

ČZU diplomová práce

(vedoucí práce Ing. Alena Ježková, CSc. a doc. Ing. Oldřich  Doležal, DrSc.)

"SPECIFIKACE TECHNOLOGICKÝCH A ZOOTECHNICKÝCH RESERV VE VYBRANÝCH CHOVECH VYSOKOUŽITKOVÝCH DOJNIC"

 

ČZU aspirantura - doktorát

(vedoucí práce prof. Ing. Ladislav Štolc, CSc., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. a doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.)

"KRITICKÉ BODY ODCHOVU TELAT V OBDOBÍ MLÉČNÉ VÝŽIVY VE STÁDECH DOJENÉHO SKOTU".

oponenti práce: prof. Ing. Gustav Chládek, CSc., prof. Ing. Jaroslav Pytloun, DrSc., prof. Ing. Jan Frelich, CSc.